räkna på lånet

Innan du tar ett lån är det förstås viktigt att du vet att du klarar att sköta avbetalningen på ett bra sätt. För att detta ska fungera krävs det att du har tillräckligt mycket pengar kvar när räkningar och andra utgifter är betalda. För att vara säker på att så är fallet kan du dels göra en kalkyl över både inkomster och utgifter och dels räkna på lån. På webben finns många verktyg som du kan använda dig av för att räkna på lån. Det finns en hel del jämförelselistor som du kan ta hjälp av, där du snabbt och enkelt kan se vad ett lån på en viss summa, med en viss löptid skulle kosta per månad med en viss räntesats.

Enkelt att räkna ut på egen hand

Att titta på jämförelselistor för att få en bra blick för en månadskostnad är naturligtvis det allra enklaste sättet. Det är dock inte speciellt svårt att på egen hand räkna på lån heller. Det du gör är att först ange det tänkta lånebeloppet. Du kan sedan läsa om långivarens nominella ränta på företagets webbsida. Denna multiplicerar du med lånebeloppet för att få fram räntekostnaden. Du lägger sedan till räntekostnaden till lånesumman, och delar sedan detta på antalet månader som lånet ska betalas tillbaka på. Om du till exempel ska låna 80 000 kronor med en ränta på 5 % och en löptid på 3 år, det vill säga 36 månader, skulle uträkningen se ut på följande sätt:

(0.05 * 80 000 = 4000) vilket ger räntekostnaden som alltså är 4000 kronor. Denna ska sedan läggas till lånebeloppet på följande sätt (4000 + 80 000 = 84 000). Denna summa ska sedan delas på 36 månader (84 000 / 36 = 2 333,33). Summan att betala för ett sådant lån varje månad skulle alltså bli 2 333,33 kronor.

Förhandskalkyl viktig

Att veta vad ett lån skulle kosta per månad hjälper inte så mycket om du inte har en bra bild över din ekonomi i övrigt. Om du inte redan har riktigt bra koll på såväl inkomster och utgifter och vad som finns kvar när allt är betalt varje månad bör du därför göra en kalkyl. Du bör först ställa upp hur stora inkomster du har varje månad, följt av de månatliga utgifterna. Utgifter kan vara andra lån, men det är naturligtvis även boendekostnad, mat, hygienprodukter, försäkringar och annat som måste betalas varje månad.

När du sedan drar bort utgiftskostnaden från inkomsterna bör du få fram den ungefärliga summan som blir kvar varje månad. Om du då har räknat på lån innan kan du enkelt se om du kommer ha råd med lånet eller inte.

Räntan som anges är inte exakt

Något som är viktigt att känna till är att den ränta som anges på långivarnas webbsidor sällan är exakt. Det är en nominell ränta, men din ränta på just ditt lån sätts individuellt. Ju högre kreditvärdighet du anses ha, desto lägre ränta kan du få. Vad den exakta räntesatsen blir får du alltså inte veta förrän du har ansökt om lån.

För att gardera dig när du räknar på lån kan det därför vara klokt att räkna på en högre räntesats än den nominella räntan som anges. Om den räntesatsen ligger på 3,94 % kan du till exempel räkna med en ränta på 5,50 % för att ha viss marginal. Du bör naturligtvis inte ta ett lån om dina kalkyler visar att du går plus minus noll. Anledningarna till detta är flera. Dels kan räntekostnaderna bli högre än förväntat och dels kan det alltid dyka upp oförutsedda utgifter som du måste ha möjlighet att klara av.

 

Senast uppdaterad